Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

unexplainable
8457 cd10 500
Reposted fromerial erial viahavingdreams havingdreams

July 02 2015

unexplainable
7985 aa83
Reposted bysweetnothingglovemetender
unexplainable
7982 f5ac
Reposted byinthefog inthefog
unexplainable
7979 566b
Reposted bybudas budas
unexplainable
7977 735b
unexplainable
7975 9f2a
Reposted bybudas budas
unexplainable
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viate-quiero te-quiero
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasaureus saureus
1565 b31d
Reposted frompociemucka pociemucka viahavingdreams havingdreams
unexplainable
4407 8e74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronica-o veronica-o
unexplainable
5050 76ad 500
Reposted frompiehus piehus viasaureus saureus
unexplainable
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaveronica-o veronica-o
3850 14c7
Reposted fromkimik kimik viahavingdreams havingdreams
unexplainable
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
Reposted fromchceuciec chceuciec viaveronica-o veronica-o
unexplainable
unexplainable
Prawdziwa miłość romantyczna polega na tym, że szuka się kobiety, która jest już zajęta. Trzeba się w niej zakochać, a potem już można sobie spokojnie w łeb strzelać.
— prof D.
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaveronica-o veronica-o
unexplainable
2692 35f5 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaveronica-o veronica-o
unexplainable
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
unexplainable
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...